Lời nói đầu!

Chào tất cả các bạn! Đây là bài viết đầu tiên của mình, mở đầu cho một khởi đầu mới. Một blog cá nhân theo đúng nghĩa. Mình sẽ chia sẻ mọi thứ mình biết trong ngôi nhà nhỏ này. Có những điều mình đã làm được và mình chia sẻ lại cho các bạn. Cũng có những điều mình biết nhưng chưa làm được, và mình chia sẻ để các bạn và mình cùng hành động. Có những việc không thể đợi đến khi thực hành thành công rồi mới chia sẻ bí quyết. Có thể khi đó đã Đọc thêm …