Tony Buzan-Ảo thuật gia Tư duy!

tony-buzan

Tony Buzan Anthony “Tony” Peter Buzan sinh ngày 2/6/1942 , tại Luân Đôn (Anh). Ông là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind map (Sơ đồ Tư duy ). Ông hiện là tác giả của 92 đầu sách, được dịch ra trên 30 thứ tiếng, xuất bản trên 125 quốc gia. Tony Buzan, nhà phát minh những Sơ đồ Tư duy hiện đang nổi tiếng trên toàn thế giới, đã đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc: Tác giả hàng đầu thế giới về não bộ và kiến thức, tới nay đã có trên 90 đầu sách do ông làm Đọc thêm …