AutoCAD là gì ?

1. AutoCAD được tạo ra cho ai? Không riêng AutoCAD, bất kể là gì đi nữa thì trước khi học cách sử dụng, chúng ta cũng nên biết nguồn gốc, xuất xứ của nó. Hiểu đôi chút về tính năng cũng như ứng dụng của nó trong cuộc sống. Nó có thể được thay thế bởi một thứ khác hay không? Nó có tầm quan trọng như thế nào?… Để trả lời một số câu hỏi như: chúng ta sẽ sử dụng nó với mục đích gì? Có đáng tin cậy hay không? Nó có thể làm được những gì? Đọc thêm …